W dniach 16-17 września 2017 r.

odbędą się zajęcia

dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – sala 215 
  • Przygotowanie pedagogiczne -sala 213 
  • Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną -sala 214 
  • Zarządzanie administracją publiczną -sala 212 
  • Zarządzanie oświatą -sala 212 

Grafik zająć dostępny jest po na platformie e-learning

 

 

 

 

PLACÓWKA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Przykład dobrej praktyki

– Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

Przykład dobrej praktyki Koprzywnica

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu