Plany do pobrania:

 

ADMINISTRACJA:  

I zjazd Administracji 22-24 września 2017

II zjazd Administracji 29 września – 1 października 2017

III zjazd Administracji 6-8 października 2017

IV Zjazd Administracji 13-15 października-2017

V zjazd Administracji 21-22 października 2017

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

                   I Zjazd PS 14-15 października 2017

II zjazd PS 21-22 października 2017

 

Kolorem czerwonym oznaczone są zajęcia E-LEARNING

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany grafiku z przyczyn nie zależnych np. choroba wykładowcy lub inne zdarzenie losowe.