Opiekunowie dla kierunku Administracja  I stopnia  w roku akademickim 2016/2017

I rok – dr Aneta Stefanek-Dziadosz

II rok – dr Adam Erechemla 

III rok – dr Tadeusz Branecki

Opiekunowie dla kierunku Administracja  II stopnia  w roku akademickim 2016/2017

I rok – dr Adam Kasprzyk

II rok – dr Adam Erechemla