Dyżury wykładowców w semestrze zimowym 2016/2017

 

dr Andrzej Lis, Rektor  – po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły. 

dr Adam Erechemla, Prorektor ds. administracyjnych i studenckich – soboty „zjazdowe” w godzinach 8:00-9:00 – pokój nr 113

dr Tadeusz Branecki, Dziekan Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu  – soboty „zjazdowe” w godzinach 9:00-12:00 – pokój 113