Zapraszamy do korzystania z Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Dzięki temu można czerpać nieodpłatnie materiały online z wielu miejsc internetowych. Aby skorzystać z Biblioteki, należy użyć wyszukiwarki.