SKŁAD SENATU

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEJ

W SANDOMIERZU

 1. Rektor: dr Aneta Stefanek-Dziadosz
 2. Prorektor ds. Administracyjnych i Studenckich: dr Adam Erechemla
 3. Dziekan: dr Tadeusz Branecki
 4. Przedstawiciel kierowników funkcjonujących jednostek organizacyjnych: dr Bożena Krupa
 5. Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub posiadających stopień doktora habilitowanego: prof. dr hab. Jan Zalewa
 6. Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub posiadających stopień doktora habilitowanego: dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. WSHP
 7. Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub posiadających stopień doktora habilitowanego: wakat
 8. Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta lub asystenta: wakat
 9. Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: wakat
 10. Przedstawiciel studentów: Krzysztof Laskowski
 11. Przedstawiciel studentów: wakat
 12. Przedstawiciel studentów: Izabela Dzieciuch
 13. Przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.