Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY i WYZWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 Sandomierz, październik 2017 r.

 

Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNE PROBLEMY i WYZWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej w różnych jego aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca problemy, z jakimi boryka się administracja publiczna, i wyzwania, które przed nią stoją. Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji rządowej i samorządowej, samorządowców, polityków oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką konferencji. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do budowania rozwiązań dla prawidłowego, praworządnego i efektywnego funkcjonowania administracji publicznej oraz będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

 1. Problemy i wyzwania administracji publicznej w ujęciu historycznym
 2. Problemy i wyzwania administracji rządowej
 3. Problemy i wyzwania administracji samorządowej
 4. Problemy i wyzwania administracji finansowej i gospodarczej
 5. Problemy i wyzwania administracji społecznej

Konferencja odbędzie się w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej 26 

 

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 250 zł
 2. Opublikowanie referatu w materiałach konferencyjnych – 150 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł

 

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:

dr Aneta Stefanek-Dziadosz – tel.  695 426 446

dr Tadeusz Branecki – tel. 501 484 245

 

 

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: 

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 

Przesyłanie tekstów artykułów: 

Konferencja naukowa: październik 2017 r.

 

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

wshp.uczelnia@gmail.com

 


 

PROGRAM KONFERENCJI

„(NIE) BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓŁCZESNE WYMIARY ZJAWISKA”

23 czerwca 2016 r.

Aula Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu
9:00-9:50             Rejestracja uczestników

9:50-10:00           Powitanie gości przez JM Rektora Studium Generale Sandomieriense Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu dra Krzysztofa Księskiego – otwarcie Konferencji

Panel I

10:00-10:15         Mgr Agata KRZEMIŃSKA (Akademia Obrony Narodowej)

„Wojny wśród społeczeństw” jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

10:15-10:30         Mgr Klaudia KWAPISZ  (Akademia Obrony Narodowej)

Status wieczystej neutralności a bezpieczeństwo militarne państwa na przykładzie Republiki Austrii

10:30-10:45         dr Tadeusz BRANECKI (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Wzrost liczebności społeczności muzułmańskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Szwajcarii

10:45-11:00         dr hab. Ivan PANKEVYCH prof. WSHP (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Współczesne praktyki pseudowyborcze na Krymie i w Donbasie jako wyzwanie bezpieczeństwu europejskiemu

11:00-11:15         mgr Monika KWIECIŃSKA (Akademia Obrony Narodowej)

Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Polski

11:15-11:30         Dyskusja

11:30-11:45         Przerwa kawowa

Panel II 

11:45-12:00         dr Adam KASPRZYK (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Stabilność przepisów jako podstawa bezpieczeństwa prawnego państwa i obywateli

12:00-12:15         Mgr Wojciech ZAKRZEWSKI  (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Ustawowe ograniczenia udostępniania informacji publicznej

12:15-12:30         dr Paweł M.  WORONIECKI (Uniwersytet Jagielloński)

Niepłacenie podatków i ustawowe próby eliminowania takich działań

12:30-12:45         mgr Olga NIEWIADA (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Stan specjalny niektórych grup ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych

12:45-13:00         dr hab. VITALYI SEMKIV prof. WSHP / mgr Iryna NOVOSYADLO (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu / Lwowski Uniwersytet im. Ivana Franki)

Dobroczynność na przestrzeni wieków a bezpieczeństwo państwowe

13:00-13:15         Dyskusja

Panel III 

13:15-13:30         dr Aneta STEFANEK-DZIADOSZ (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Państwowe Przedsiębiorstwo „Poczta polska, telegraf i telefon” w czasie mobilizacji w okresie międzywojennym

13:30-13:45         dr Tomasz WACH  (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Wielowymiarowość problematyki „bezpieczeństwa” w aktywności pedagogicznej

13:45-14:00         dr Bożena KRUPA (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle współczesnych zagrożeń

14:00-14:15         dr Joanna HAŁAJ (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu )

Bullying oraz mobbing w szkole jako zagrożenie zdrowia psychicznego uczniów

14:15-14:30         dr Andrzej LIS (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Strona internetowa organizacji, jako sposób na zarządzanie informacją

14:30-14:45         dr hab. Pavlo GVOZDYK prof. WSHP (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu)

Zachowanie biologicznej różnorodności jako składowe bezpieczeństwa ekologicznego Ukrainy

14:45-15:00         Dyskusja

15:00-15:15         Zamknięcie Konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  (NIE)BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓŁCZESNE WYMIARY ZJAWISKA

 Sandomierz, 23 czerwca 2016 r.

W imieniu organizatorów: Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Sandomierskiej Fundacji Rozwoju zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (NIE)BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓŁCZESNE WYMIARY ZJAWISKA


Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki bezpieczeństwa w różnych jego aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa. Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, instytucje pomocy społecznej, służby porządku publicznego i straży granicznej oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką konferencji. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do budowania rozwiązań dotyczących rozmaitych aspektów bezpieczeństwa i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

 1. Bezpieczeństwo prawne i administracyjne
 2. Bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne
 3. Bezpieczeństwo społeczne
 4. Bezpieczeństwo ekologiczne
 5. Bezpieczeństwo militarne i dyplomatyczne

Konferencja odbędzie się w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej 26 w dniu 23 czerwca 2016 r.

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 400 zł
 2. Opublikowanie referatu w materiałach konferencyjnych – 250 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 150 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

 Sandomierska Fundacja Rozwoju

ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz

72 1750 0012 0000 0000 3204 7898

(z dopiskiem: konferencja naukowa)

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:

dr Aneta Stefanek-Dziadosz – tel.  695 426 446

dr Tadeusz Branecki – tel. 501 484 245

lub via e-mail: konferencja@wshp.eu

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: do 5 czerwca 2016 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 15 czerwca 2016 r.

Przesyłanie tekstów artykułów: do 31 sierpnia 2016 r.

Konferencja naukowa: 23 czerwca 2016 r.

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

konferencja@wshp.eu do 5 czerwca 2016 roku