Organizacja roku 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. i obejmuje:

  1. SEMESTR ZIMOWY

– trwa od 1 października 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 13 grudnia 2015 r.

2) przerwa świąteczna – od 14 grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 9 do 31 stycznia 2016 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 1 do 14 lutego 2016 r.

5) zimowa sesja poprawkowa – od 15 do 19 lutego 2016 r.

6) przerwa międzysemestralna – od 20 do 27 lutego 2016 r.

  1. SEMESTR LETNI

– trwa od 28 lutego do 30 września 2016 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 28 lutego do 23 marca 2016 r.

2) przerwa świąteczna – od 24 do 29 marca 2016 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 30 marca do 26 czerwca 2016 r.

4) letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 27 czerwca do 6 lipca 2016 r.

5) letnia sesja poprawkowa – od 14 do 30 września 2016 r.

  1. WAKACJE LETNIE

od 7 lipca do 13 września 2016 r.