3 MAJA

Samorząd Studencki zaprasza przedstawicieli studentów (starostów) każdego kierunku, roku i stopnia, na zebranie, które odbędzie się w sobotę, 7 maja, o godzinie 12.50 w pokoju nr 05.

29 KWIETNIA 

Rozpatrzone zostały wnioski o stypendia socjalne, stypendia specjalne i zapomogi, Listę można znaleźć w tym miejscu. Studentów, którzy składali wnioski, prosimy o odebranie decyzji do 15 maja br. w dziekanacie Uczelni.