OBRONY

9 lipca o godz. 10.00 rozpoczną się obrony u dr. A. Lisa, dr. A. Erechemli, dr. T. Braneckiego i dr. K. Księskiego (magisterskie).

8 lipca o godz. 12.00 rozpoczną się obrony u dr. A. Erechemli i dr. K. Księskiego (licencjackie).

7 lipca o godz. 12.00 rozpoczną się obrony u prof. T. Studzińskiego i dr. M. Cholewińskiego. 

2 lipca o godz. 9.00 odbędą się obrony u dra Z. Martyniuka i dra T. Wacha oraz u dr B. Krupy.

Przypominamy, że student może być dopuszczony do obrony wyłącznie w przypadku, kiedy posiada wszystkie wymagane wpisy do indeksu i karty egzaminacyjnej. W przypadku braku określonego wpisu, musi uzyskać go od odpowiedniego wykładowcy wskazanego na karcie egzaminacyjnej. 

 

Obrony w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w dniach:

2 i 7 lipca – Pedagogika specjalna

8 lipca – Administracja I stopnia

9 lipca – Administracja II stopnia