W listopadzie br. rozpoczynają się dwusemestralne podyplomowe studia BHP.

Koszt studiów wynosi 2400 zł. Dla naszych studentów i absolwentów czesne zostało obniżone 30% do 1680 zł. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

W trakcie studiów podyplomowych BHP realizowane będą poniższe bloki tematyczne:

Podstawy prawne systemu ochrony pracy w Polsce i w krajach UE
Służba bhp w zakładzie pracy i jej zadania
Ergonomia i fizjologia pracy
Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Profilaktyka ochrony zdrowia
Pierwsza pomoc przedlekarska
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ochrona środowiska naturalnego
Ochrona przeciwpożarowa
Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń
Seminarium dyplomowe

Szczegółowe informacje można otrzymać w dziekanacie Uczelni lub pod telefonem: 664 703 379.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 21 listopada 2015 r.