REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza

 Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

zaprasza wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w naszej Uczelni.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem zawodowym
i oferujemy możliwość nauki na studiach niestacjonarnych
na poniżej wymienionych kierunkach i specjalnościach:

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

trwają 2 lata (4 semestry)

 Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

trwają 3 lata (6 semestrów)

Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

Pedagogika specjalna

specjalność:

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną

• Logopedia szkolna z pedagogiką wczesnoszkolną

• Resocjalizacja z socjoterapią

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

trwają rok (2 semestry)

lub półtora roku (3 semestry)

Posiadamy ofertę kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie!

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie na stronie Uczelni: wshp.eu
lub dzwoniąc pod numer 15 832 60 81 albo pisząc na: wshp.uczelnia@gmail.com

Podyplomowe studia

Zapraszamy na studia podyplomowe

„Zarządzanie oświatą” i „Zarządzanie w administracji publicznej”.

Istnieje jeszcze możliwość dopisania się do grup.

 

NOWOŚĆ

Od października zapraszamy na studia podyplomowe

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

studia podyplomowe

 

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe 

Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze

Doradztwo zawodowe

Socjoterapia

Arteterapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Mamy wolne miejsca dla słuchaczy studiów podyplomowych

Zarządzanie administracją publiczną

Zarządzanie oświatą