STYPENDIA

Trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów 

na rok akademicki 2017/2018 

 Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 r.

nie dotyczy studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich