konferencja

REKTOR

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

zawiadamia, że planowana na 26 maja 2017 r. Konferencja Naukowa 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY i WYZWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

zostaje przeniesiona na inny – termin (październik 2017).

O dokładnej dacie konferencji poinformujemy w późniejszym terminie