studia podyplomowe

 

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe 

Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze

Doradztwo zawodowe

Socjoterapia

Arteterapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Mamy wolne miejsca dla słuchaczy studiów podyplomowych

Zarządzanie administracją publiczną

Zarządzanie oświatą