NOWOŚĆ

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE 

Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze

studia podyplomowe

 

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe 

Doradztwo zawodowe

Socjoterapia

Arteterapia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Mamy wolne miejsca dla słuchaczy studiów podyplomowych

Zarządzanie administracją publiczną

Zarządzanie oświatą

ZAPRASZAMY

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

zaprasza wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Naszej Uczelni.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem zawodowym
i oferujemy możliwość nauki na studiach niestacjonarnych
na poniżej wymienionych kierunkach i specjalnościach:

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE): trwają 3 lata (6 semestrów)

Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

 

Pedagogika specjalna

specjalność:
• Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu,
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
• Resocjalizacja z socjoterapią.

 

Pielęgniarstwo

studia zaoczne oraz studia pomostowe.

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE): trwają 2 lata (4 semestry)

 Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  trwają rok (2 semestry) lub półtora roku (3 semestry)

Posiadamy ofertę kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie!

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie na stronie Uczelni: wshp.eu
lub dzwoniąc pod numer 15 832 60 81 albo pisząc na: wshp.uczelnia@gmail.com