Rekrutacja

Zgodnie z decyzją Rektora 

Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej

w Sandomierzu

 rekrutacja kandydatów na studia trwać będzie

do 15 października 2016. 

ZAPRASZAMY

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza  Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu

zaprasza wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Naszej Uczelni.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem zawodowym
i oferujemy możliwość nauki na studiach niestacjonarnych
na poniżej wymienionych kierunkach i specjalnościach:

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE): trwają 3 lata (6 semestrów)

Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

 

Pedagogika specjalna

specjalność:
• Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu,
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
• Resocjalizacja z socjoterapią.

 

Pielęgniarstwo

studia zaoczne oraz studia pomostowe.

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE): trwają 2 lata (4 semestry)

 Administracja

specjalność:
• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,
• Administracja Ochrony Zdrowia,
• E-administracja,
• Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
• Administracja Ochrony Środowiska.

STUDIA PODYPLOMOWE  trwają rok (2 semestry) lub półtora roku (3 semestry)

Posiadamy ofertę kilkudziesięciu kierunków studiów podyplomowych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Nowość

Rewalidacja indywidualna  z terapią pedagogiczną

Zarządzanie oświatą

bvcbvcbcvbcvbxcbcb

bvc vcbcvcb

STUDIA PROWADZONE W POROZUMIENIU Z EUROPEJSKĄ UCZELNIĄ SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU:
Konsultacje dla studentów odbywają się w Sandomierzu!

Architektura i urbanistyka (studia inżynierskie)

Budownictwo (studia inżynierskie)

• ogólne,
• komunikacyjne,
• energooszczędne.

 

Grafika (studia licencjackie)

projektowanie stron WWW,
• projektowanie gier komputerowych,
• grafika reklamowa i użytkowa.

 

Zdrowie publiczne (studia licencjackie) 

• bezpieczeństwo ekologiczne,
• zarządzanie w ochronie zdrowia,
• gastronomia i dietetyka,
• odnowa biologiczna,
• body fitness i kosmetologia,
• opiekun osób starszych,
• ziołoznawstwo.

Zdrowie publiczne (studia magisterskie) 

• dietetyka i zdrowie,
• medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe,
• organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia,
• specjalista terapii uzależnień,
• przedstawiciel medyczny,
• inspekcja sanitarna i epidemiologia,
• elektroradiologia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie!

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie na stronie Uczelni: wshp.eu
lub dzwoniąc pod numer 15 832 60 81 albo pisząc na: wshp.uczelnia@gmail.com